Skoči na vsebino

O podjetju

KAM3549  1909

Naše podjetje ima dolgo tradicijo delovanja na področju pogrebne in pokopališke dejavnosti. Preverite vse uporabne informacije o našem delovanju in storitvah ter spoznajte našo bogato zgodovino.

OSEBNA IZKAZNICA JAVNEGA PODJETJA ŽALE

Za hiter pregled našega podjetja si oglejte našo osebno izkaznico z vsemi osnovnimi podatki o našem podjetju in vodstvu.

Osebna izkaznica

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Splošni podatki o podjetju, predpisi, ki urejajo naše delovanje, delovni čas … Oglejte si pregledno predstavitev vseh informacij javnega značaja o našem podjetju.

Informacije javnega značaja

Poslanstvo, vizija in vrednote

Pri delu nas vodijo jasno zastavljeno poslanstvo in vrednote, ki so skupne vsem zaposlenim v podjetju.

Naša vizija in vrednote

POLITIKA VODENJA IN DELOVANJA PODJETJA

Cilje našega podjetja smo zapisali v politiko vodenja in delovanja podjetja. Kakovost našega dela potrjujejo številni mednarodni certifikati, ki smo jih pridobili.

Več o politiki vodenja

Zgodovina podjetja

Za vse radovedne, zgodovinarje, raziskovalce in druge smo sestavili podrobno zgodovino našega podjetja, ki se začenja leta 1914 …

Več o zgodovini

ZA POSLOVNE PARTNERJE

Storitev upepeljevanja opravljamo tudi za druga podjetja, ki izvajajo pogrebno dejavnosti, tako na območju Slovenije kot izven nje.

Ponudba za podjetja