Skoči na vsebino

About the Company

KAM3549  1909

Our company has a long-established tradition of providing funeral and cemetery services. On this page, you will find useful information about our work, services and long history.

OSEBNA IZKAZNICA JAVNEGA PODJETJA ŽALE

Za hiter pregled našega podjetja si oglejte našo osebno izkaznico z vsemi osnovnimi podatki o našem podjetju in vodstvu.

Osebna izkaznica

KATALOG INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Splošni podatki o podjetju, predpisi, ki urejajo naše delovanje, delovni čas … Oglejte si pregledno predstavitev vseh informacij javnega značaja o našem podjetju.

Informacije javnega značaja

Poslanstvo, vizija in vrednote

Pri delu nas vodijo jasno zastavljeno poslanstvo in vrednote, ki so skupne vsem zaposlenim v podjetju.

Naša vizija in vrednote

POLITIKA VODENJA IN DELOVANJA PODJETJA

Cilje našega podjetja smo zapisali v politiko vodenja in delovanja podjetja. Kakovost našega dela potrjujejo številni mednarodni certifikati, ki smo jih pridobili.

Več o politiki vodenja

Zgodovina podjetja

Za vse radovedne, zgodovinarje, raziskovalce in druge smo sestavili podrobno zgodovino našega podjetja, ki se začenja leta 1914 …

Več o zgodovini

ZA POSLOVNE PARTNERJE

Storitev upepeljevanja opravljamo tudi za druga podjetja, ki izvajajo pogrebno dejavnosti, tako na območju Slovenije kot izven nje.

Ponudba za podjetja