Skoči na vsebino

Osebna izkaznica

Firma ŽALE Javno podjetje, d.o.o.
Skrajšana firma ŽALE, d.o.o.
Sedež Med hmeljniki 2, Ljubljana
Telefon 01/420-17-00
Telefaks 01/420-17-02
Internet http://www.zale.si
Št. vpisa v sodni register 10020000
Matična številka 5015669000
Davčna številka 39470628
Transakcijski račun 03100-1000003073
Šifra dejavnosti 96.030
Osnovni kapital 5.698.216,00 €

31. decembra 2007 je poslovni delež JAVNEGA HOLDINGA Ljubljana v družbi ŽALE Javno podjetje, d.o.o. prešel na Mestno občino Ljubljana, ki je s tem dnem postala edini družbenik tega javnega podjetja.

Organi upravljanja

Nadzorni svet družbe ŽALE JAVNO PODJETJE, d.o.o.:

prim. Dunja Piškur Kosmač, dr. med.- predsednica

Dr. Marta Bon - članica

Enes Beganović - član

Mojca Hucman - članica

Vodstvo družbe ŽALE Javno podjetje, d.o.o.:

mag. Robert Martinčič – direktor družbe