Skoči na vsebino

Pravila ravnanja na pokopališču

Detajl iz pokopališča Žale, v ozadju križ.

S spoštovanjem nekaj preprostih pravil bomo pokopališča lahko uporabljali vsi in jih ohranili kot pomembno kulturno dediščino. Obenem bomo poskrbeli, da pri urejanju ne bomo onesnažili ljubljanske podtalnice.

OBNAŠANJE NA POKOPALIŠČU

Pokopališča so posebni prostori, kjer se moramo vesti s spoštovanjem do spomina na vse, ki počivajo na njih. Preberite 10 pravil obnašanja na pokopališču, ki zajemajo tudi omejitve pri vzdrževanju grobov.

Več o pravilih obnašanja

VARNOST NA POKOPALIŠČIH

Na pokopališču Žale zagotavljamo 24 urno varovanje vse dni v letu, na ostalih pokopališčih pa redne obhode. Varnostne službe skrbijo za to, da lahko varno uporabljamo pokopališča ter da se vsi držimo pravil.

Več o varnosti na pokopališču

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

Tudi umrli imajo pravico do varstva osebnih podatkov. Preverite, katere podatke o pokojnih vam lahko zaupamo in kako vam lahko pomagamo pri iskanju določenega groba.

Več o varovanju zasebnosti

VARSTVO OKOLJA

Veliko ljubljanskih pokopališč leži na ožjih vodovarstvenih območjih vodonosnikov, zato na njih veljajo določene omejitve glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev, gnojil in herbicidov, na Žalah pa tudi glede pokopavanja.

Več o varstvu okolja

VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE

Vsa pokopališča so spomeniškovarstveno zaščitena. Deli pokopališča Žale so kulturni spomeniki lokalnega pomena, deli pokopališča Žale, Vič in Štepanja vas so kulturni spomenik državnega pomena, Plečnikove Žale so v celoti kulturni spomenik državnega pomena, poleg tega imajo znak Evropska dediščina iz medvladne iniciative in so vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine. Zato se moramo s spoštovanjem nekaterih pravil skupaj truditi, da jih zaščitimo in ohranimo.

Več o kulturni dediščini