Skoči na vsebino

Varstvo osebnih podatkov

Slika podpisovanja pogodbe.

Tudi po smrti imamo pravico do varovanja naših osebnih podatkov. Čeprav vam lahko pomagamo poiskati grob, pa nas pri razkrivanju podatkov o umrlih omejujejo zakonska določila.

PODATEK O KRAJU POKOPA

Če iščete grob, vam lahko pomagamo. Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti namreč določa, da se za potrebe obveščanja javnosti o lokaciji groba lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, letnici rojstva in smrti pokojnika, številka groba in pokopališče. Če je pokojnik pisno prepovedal razkritje svojih podatkov ali je to prepovedal naročnik pogreba, se lahko njegovi osebni podatki sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

Za iskanje groba vam bo v pomoč naš spletni iskalnik grobov, seveda pa vam lahko pomagamo tudi osebno v sprejemni pisarni.

Odpri iskalnik grobov

OSEBNI PODATKI POKOJNIKA

Varstvo osebnih podatkov umrlih ureja 23. člen Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1). Ta določa, da lahko upravljavec pokopališča podatke o umrlem posamezniku posreduje samo tistim uporabnikom osebnih podatkov, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom, pa tudi  njihovim zakonitim dedičem ob izkazanem pravnem interesu. Za pomoč se lahko obrnete na Zgodovinski arhiv Ljubljana (Mestni trg 27), ki vam bo vpogled v podatke morda lahko omogočil na podlagi Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih. Seveda to velja le, če pokojnik pred smrtjo ni izrecno prepovedal razkrivanja svojih osebnih podatkov.

PODATKI O POGREBU

Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti določa, da se za potrebe obveščanja javnosti o pogrebu lahko sporočajo podatki o imenu in priimku pokojnika, starosti pokojnika, datumu pogreba, vežici in pokopališču. Izjema velja v primeru, da je pokojnik ali naročnik pogreba pisno prepovedal razkritje podatkov. V takih primerih se lahko osebni podatki pokojnika sporočijo le tistim uporabnikom, ki so za obdelavo osebnih podatkov pooblaščeni z zakonom.

ZAKAJ SO NA NEKATERIH GROBOVIH OBVESTILA?

Z obvestili se poskušamo povezati z zdajšnjimi najemniki ali svojci umrlih v primerih, ko se naša pisna obvestila vračajo z oznako, da so naslovniki neznani, preseljeni ali umrli. Te primere obravnavamo individualno in stanje razčiščujemo s pomočjo raznih ustanov, na nekaterih grobnih prostorih pa puščamo tudi obvestila svojcem umrlih. Ti postopki so seveda dolgotrajni. Tudi zato je zelo pomembno, da nas najemniki grobov obveščajo o spremembi poštnega naslova.

VEČ O SPREMEMBI NASLOVA