Skoči na vsebino

Poslanstvo, vizija, vrednote in etični kodeks

Osnovno vodilo našega dela in storitev je pomagati svojcem preminulih pri urejanju postopka pogreba in nadaljnji skrbi za grob. Svoje delo opravljamo s spoštovanjem do pokojnikov in svojcev ter hkrati do bogate kulturne dediščine in okolja.

Naše dolgoletne izkušnje in storitve, ki jih nudimo, vam bodo olajšale položaj, v kateri se znajdete ob smrti bližnjega. Ker vemo, da je v trenutkih žalosti še posebno težko sprejemati odločitve, vam v tem času poskušamo stati ob strani s celovito in kakovostno ponudbo pogrebnih storitev. Pri delu nas vodijo jasne vrednote in vizija.

Poslanstvo

Prebivalcem Mestne občine Ljubljana želimo zagotavljati kakovostno pogrebno in pokopališko dejavnost ter jo dopolnjevati s tržno dejavnostjo. Pri tem varujemo okolje in kulturno dediščino ter delujemo kot družbeno odgovorno podjetje. Naš cilj je zadovoljstvo naročnikov in uporabnikov naših storitev, zaposlenih, lastnika in širše javnosti.

Vizija

Biti največji slovenski ponudnik pogrebnih in pokopaliških storitev ter upepelitev pokojnikov.

Dosegati zadovoljstvo naročnikov in uporabnikov naših storitev, zaposlenih, lastnika in javnosti.

Vrednote

Spoštovanje: pietetni odnos do pokojnikov in njihovih svojcev, korektni odnosi z zaposlenimi, partnerji …

Kakovost: strokovno in pravočasno opravljeno delo.

Znanje: pionirstvo v razvoju dejavnosti in stalno vlaganje v izobraževanje zaposlenih.

Varovanje okolja in kulturne dediščine.

Etični kodeks

Pri delu nas vodi tudi etični kodeks pogrebne in pokopališke dejavnosti, sprejet pri Zbornici komunalnega gospodarstva Gospodarske zbornice Slovenije.

Preberi etični kodeks