Skoči na vsebino

Zgodovina podjetja

Pokopališča v MOL in podjetje ŽALE imajo dolgo tradicijo in bogato zgodovino, ki priča o pomembnosti pokopališke in pogrebne dejavnosti. Preberite si, kakšna je bila pot sprememb in razvoja.

2023

Prične se širitev leta 2011 nedokončanega vzhodnega dela novega dela pokopališča Žale za pokope s krsto, ki zajema monumentalni vhod, kaskade ob Tomačevski cesti in 80 grobov, ki bo zaključena v letu 2024. Podjetje prične z obnovo desnega objekta propilej na Plečnikovih Žalah, ki bo zaključena leta 2024. Podjetje obnovi tudi del vzhodnega pokopališkega zidu pokopališča Stožice ter del oddelka 91 C na pokopališču Žale. Podjetje uredi dodatne napisne ploščice v Gaju spomina II, zalivu IV in Gaju spomina IV, oazi II, ob prostoru za raztros pepela na novem delu pokopališča Žale oz. Mušičevih Žalah. Podjetje zamenja obveščevalne in usmerjevalne table na pokopališču Žale. Podjetje prejme plaketo Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ker s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomaga meščankam in meščanom ob naravnih in drugih nesrečah ter aktivno sodeluje pri pripravi različnih načrtov zaščite in reševanj.

2022

Izvede se širitev pokopališča Vič, ki zajema poslovilno zgradbo z dvema mrliškima vežicama, prostoroma za svojce, čajnima kuhinjama in sanitarijami, poslovilno ploščadjo, grobna polja za pokope s krsto, za talne pokope z žaro, za zidne pokope z žaro in prostor za raztros pepela. Pridobi se 188 enojnih grobov za pokope s krsto, 566 novih talnih žarnih grobov in 144 novih zidnih žarnih grobov. Podjetje nadaljuje z obnovo mrliških vežic na Plečnikovih Žalah in obnovi vežice Sv. Jožefa, Sv. Antona, Sv. Cirila in Metoda ter sv. Jurija. Podjetje izvede tudi sanacijo strehe nad poslovilno dvorano na Kerševanovih Žalah in uredi napisne ploščice v Gaju spomina IV, oazi I ob prostoru za raztros pepela na novem delu pokopališča Žale oz. Mušičevih Žalah. Podjetje omogoči, da je njegov iskalnik grobov na voljo tudi v mobilnih trgovinah (App Store, AppGallery, Google Play). Iskalnik grobov je bil v letu 2022 v uporabi kar dva milijon krat. Popolna novost podjetja je slovenski produkt Brezčasen spomin, ki omogoča, da se s pomočjo sodobne tehnologije oz. ploščice s QR kodo na kraju poslednjega počivališča najbližjih pusti več kot le imena in letnice in pove zgodbo o ljudeh, ki tam počivajo, tudi fotografije ali video. In to na preprost način, s pomočjo elegantne ploščice s QR kodo, ki se jo prilepi na nagrobno obeležje.                        Nadzorni svet podeli nov petletni mandat direktorju družbe mag. Robertu Martinčiču.

2021

Izvede se širitev novega žarnega dela pokopališča Žale, ki zajema tri okrogle žarne oaze z zidnimi žarnimi grobovi in talnimi žarnimi grobovi, eno žarno oazo kvadratne oblike za talne žarne pokope, Gaj spomina, Vodnjak življenja, Zeleno piramido in obodni park za raztros pepela. Pridobi se 837 novih talnih žarnih grobov in 1063 novih zidnih žarnih grobov. Izvede se tudi širitev pokopališča Rudnik na severnem delu pokopališča, kjer se uredi nov dostop in parkirno mesto. Pridobi se 45 novih talnih žarnih grobov in 55 novih zidnih žarnih grobov. Na 44. zasedanju Unescovega odbora za svetovno dediščino potrdijo vpis izbranih Plečnikovih del v Ljubljani na ta prestižni svetovni seznam. Poleg kompleksa mesta mrtvih - Plečnikovih Žal – Vrta vseh svetih, se na seznam svetovne kulturne in naravne dediščine vpiše še šest Plečnikovih del na področju Mestne občine Ljubljana, ki so prepoznavna celota, ki jo danes imenujemo tudi Plečnikova Ljubljana. Podjetje nadaljuje z obnovo mrliških vežic na Plečnikovih Žalah in obnovi vežice Sv. Krištofa, Sv. Andreja, Sv. Frančiška ter Sv. Adama in Eve. Podjetje nadgradi iskalnik grobov, ki omogoča še lažje in hitrejše iskanje in preprostejše premikanje s pomočjo Google zemljevida. Podjetje prejme zahvalo Ekvilib inštituta za 10 let širjenja kulture družini prijaznega podjetja. Podjetje razširi nabor okolju prijaznih sveč in v enotah Plečnikove cvetličarne kupcem ponudbi novo, 100% kompostabilno svečo ECOTERRA® svečarstva Jurkovič, ki se jo na pokopališču odvrže v zabojnik za razgradljive odpadke.

2020

Podjetje na Plečnikovih Žalah obnovi molilnico in mrliško vežico Sv. Nikolaja. Podjetje omogoči prodajo sveče EDINA - ekološke nagrobne sveče, ki prispeva k reciklaži odpadnega jedilnega olja, ima povratno stekleno embalažo in za sabo ne pušča nobenih odpadkov.  Na voljo je ekskluzivno v Plečnikovi cvetličarni na ljubljanskih Žalah in dveh spletnih trgovinah - Plečnikove cvetličarne www.plecnikova-cvetlicarna.si in socialnega podjetja BOLJE. Bonitetna hiša BISONDE je podjetju, po mednarodno priznanih kriterijih, podelila certifikat Platinasta bonitetna odličnost AAA. Platinasto bonitetno odličnost nosijo le izbrana podjetja, ki imajo najvišjo boniteto odličnosti Zlati AAA kar tri leta zaporedoma. Podjetje vzpostavi novo sodobno spletno stran, ki je prilagojena tudi za mobilne naprave in na njej omogoči video predstavitev nabora glasbenih storitev na njihovih pogrebih, ki je dostopna še na spletni strani You Tube.

2019

Izvede se širitev pokopališča Polje, na katerem je zagotovljen poslovilni objekt, izpostava Plečnikove cvetličarne, 1.500 novih pokopnih mest (klasičnih, talnih in stenskih žarnih grobov) ter parkovna površina za pokop z raztrosom pepela. Pred mrliškimi vežicami in poslovilno dvorano na novih Žalah podjetje postavi nov nadstrešek, ki udeležencem pogrebnih svečanosti nudi zaščito pred različnimi neugodnimi vremenskimi vplivi (dežjem, snegom, soncem). Na Plečnikovih Žalah pa obnovi prvih pet mrliških vežic (Sv. Petra, Sv. Jakoba, Sv. Marije, Sv. Janeza, Sv. Ahaca). Podjetje sodeluje pri nastanku in prodaji prve biorazgradljive sveče v Sloveniji Evergreen. S slavnostnim podpisom zaveze in podelitvijo certifikata se podjetje pridruži prvim 30 organizacijam Zbornice komunalnega gospodarstva GZS, ki svojo skrb za okolje izkazujejo s pridobljenim certifikatom za spodbujanje pitja pitne vode iz pipe, ki je naša najbolj dragocena dobrina, ter s tem tudi preprečujejo proizvajanje dodatnih odpadkov in pripomorejo k varovanju zdravja in okolja.

2018

Ministrstvo za obrambo RS podjetju  podeli Veliko plaketo za sodelovanje zaradi izjemnih zaslug, požrtvovalnosti in prizadevnosti pri krepitvi in uspehih Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo. Izvede se širitev pokopališča Sostro, na katerem je zagotovljen poslovilni objekt,več kot 700 novih pokopnih mest (klasičnih, talnih in stenskih žarnih grobov) ter parkovna površina za pokop z raztrosom pepela. Podjetju je bila podeljena  tudi posebna zahvala Ekvilib Inštituta za širjenje kulture družini prijazno podjetje, s katero še dodatno prispeva k izboljšanju možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. Podjetje obnovi prizidek Plečnikovih mizarskih delavnic.

2017

Podjetje obnovi levi objekt propilej na Plečnikovih Žalah. V objektu se v pritličju nahajajo prenovljene pisarne za naročilo pogrebnih storitev, v zgornjem nadstropju se čez celotno površino razteza največji razstavni prostor pogrebne opreme v Sloveniji. Podjetje nadgradi iskalnik grobov, spletno in mobilno različico, ki ponudita tudi fotografijo iskanega groba, zaradi česar je grob še lažje prepoznati. Na spletni strani in na strani Youtube podjetje omogoči prikaz  animacije virtualnega letenja nad pokopališčem Žale.  Na območju pokopališča Žale podjetje obiskovalcem omogoči tudi brezplačen dostop do WI-FI omrežja. V sodelovanju z mednarodnim Združenjem evropsko pomembnih pokopališč ASCE in PPM podjetje organizira mednarodni simpozij Digitalne tehnologije na pokopališčih ter prikaže nov način uporabe navidezne resničnosti VR, s katero si je možno ogledati Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih s pomočjo vizirja. Ta storitev je na razpolago tudi na spletni strani podjetja. Podjetje omogoči brezplačni prevoz po pokopališču Žale z električnim vozilom Kavalir, od aprila do oktobra, vsako nedeljo in praznik.
Nadzorni svet podeli nov petletni mandat direktorju družbe mag. Robertu Martinčiču.

2016

Podjetje ŽALE, d.o.o. postane finalist priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, za kar prejme diplomo. Istočasno prejme tudi mednarodni certifikat »Recognised for Excellence – 4 star«. Delovati začne spletna trgovina Plečnikove cvetličarne. Podjetju občanom ponudi možnost izvajanja pogrebov s kočijo. Podjetje sodeluje pri postavitvi spomenika Sinovom Rusije in Sovjetske zveze, ki so umrli na slovenskih tleh v prvi in drugi svetovni vojni. Ob dnevu varstva osebnih podatkov je bilo podjetju podeljeno priznanje Informacijskega pooblaščenca Republike Slovenije za pridobitev certifikata po standardu za sistem vodenja varovanja informacij ISO/IEC 27001:2005 in s tem povezanimi prizadevanji za zavarovanje osebnih podatkov.

2015

Za inovacijo »iskalnik grobov« podjetje prejme bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice osrednjeslovenske regije. Nadgradi možnosti za vizualizacijo pokopališč v Mestni občini Ljubljana oz. virtualni ogled in raziskovanje pokopališč z virtualnim zemljevidom pokopališča Žale, 100 informativnimi točkami in virtualnim ogledom notranjosti vežic na Plečnikovih Žalah . Kot prvo pogrebno podjetje v Sloveniji v svojo ponudbo vključi novo pogrebno storitev Beli plamen, pri razvoju katere celo leto aktivno sodeluje. Na spletni strani podjetje doda interaktivno shemo linij LPP in načrtovanje poti z LPP. Istega leta prejme certifikat za standard vodenja varovanja informacij (ISO/IEC 27001) in polni certifikat Družini prijazno podjetje. Bonitetna hiša BISNODE podjetju podeli certifikat  bonitetne odličnosti AAA – zlata odličnost. Podjetje odda tudi prijavo za pridobitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost. Podjetje obnovi Plečnikove mizarske delavnice.

2014

Kot prvo podjetje v Sloveniji vzpostavi mobilno različico iskalnika grobov, ki omogoča aktivno vodenje do groba, in nadgradi spletno različico iskalnika, ki omogoča izris in tisk poti do groba. Mobilni vodič ARtour nadgradijo s tremi novimi tematskimi sklopi: Pisatelji in pesniki, Igralci ter Vojna grobišča. Kot prvi v Sloveniji izdelajo tudi mobilno in spletno aplikacijo informacijskega sistema PIS ŽALE, ki omogoča virtualni pregled vseh relevantnih podatkov za upravljanje s pokopališči.
To leto podjetje praznuje 100 let obstoja in delovanja. Ob tem jubileju podjetju Zbornica komunalnega gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije podeli nagrado ZKG-GZS za 100 let uspešnega delovanja. Na osrednji slovesni prireditvi  Mestna občina Ljubljana podjetju podeli listino za 100 let uspešnega delovanja v dobro občanov in odgovorne skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. V počastitev 100. obletnice podjetje izda knjigo z naslovom »100 let življenja podjetja Žale«.

2013

Podjetje prenese podporne proces na Javni Holding Ljubljana, d.o.o. (s finančno računovodskega in kadrovskega področja, javnega naročanja ter področja informatike) in uvede informacijskega sistema SAP. Ob Dnevih dediščine evropskih pokopališč obiskovalcem pokopališča Žale podjetje omogoči dva brezplačna mobilna vodiča ARtour: mobilni vodič Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih ter mobilni vodič Park miru – pokopališče Žale. Podjetje uvede prva redna vodenja po kulturni dediščini pokopališč v Sloveniji. Podjetje sodeluje pri postavitvi prvega in hkrati osrednjega Spomenika žrtvam prometnih nesreč v Sloveniji.

2012

Podjetje ŽALE Javno podjetje, d.o.o. začne voditi mag. Robert Martinčič. Podjetje prejme osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

2011

Izvede se širitev klasičnega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki ga je zasnoval arhitekt akademik Marko Mušič.

2010

Podjetje odpre Kamnoseštvo ŽALE, ki se nahaja v zahodnem delu prodajnega paviljona na Plečnikovih Žalah ter Cvetličarno PST na Kerševanovih Žalah. Podjetje uredi tudi mobilno spletno stran.

2009

Podjetje prevzame v upravljanje še osem pokopališč, in sicer: Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel. Izvede se širitev žarnega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki ga je zasnoval arhitekt akademik Marko Mušič. Plečnikove Žale so  razglašene za kulturni spomenik državnega pomena.

2008

Za inovacijo internetni prenos pogrebne slovesnosti podjetje prejme bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije Območne zbornice Ljubljana. Podjetje kot prvo v Sloveniji začne na spletni strani objavljati napovednik (urnik) pogrebov in osmrtnice.

2007

Podjetje pridobi mednarodni certifikata za varnost in zdravje pri delu OHSAS 18001:2007. Kot prvo podjetje na svetu prične z internetnim prenosom pogrebne svečanosti. Na spletni strani kot prvi v Sloveniji občanom ponudijo iskalnik grobov, ki poišče grob in izriše pot do oddelka. Plečnikovim Žalam Odbor za evropsko dediščino, sestavljen iz ministrov za kulturo in dediščino držav članic Evropske unije, podeli znak Evropska dediščina iz medvladne iniciative.

2006

Podjetje pridobit mednarodni certifikat za varstvo okolja ISO 14001:2004. Ob 100 letnici pokopališča Žale podjetje prenovi Plečnikovo molilnico, odpre razstavo arhitekturni detajli Plečnikovih Žal. Podjetje začne z brezplačnimi vožnjami z električnimi vozili za obiskovalce pokopališča Žale v mesecu oktobru.

2005

Podjetje postavi četrto upepeljevalsko peč z napravo za ohlajanje dimnih plinov. Pri izvajanju pogrebov podjetje kot prvo v Sloveniji prične uporabljati električno vozilo za prevoz pokojnikov in ljudi, ki težko hodijo. Na pokopališču Žale podjetje  postavi prva dva infomata na pokopališčih v Sloveniji. Postavijo tudi prve svečemate. Pokopališča, kot prvo podjetje v Sloveniji,  prične upravljati s pomočjo informacijskega sistema PIS ŽALE, ki omogoča virtualni pregled vseh relevantnih podatkov.
Kot prvo na svetu podjetje na spletni strani in na infomatih na pokopališču Žale omogoči virtualni sprehod po kulturni dediščini pokopališča Žale. Pri tem je 360 stopinjska fotografija omogoči ogled pomembnih delov pokopališča: grobov pomembnih osebnosti, vojnih grobišč in Plečnikovih Žal. Vizualizacija Plečnikovih Žal je bila podpoglavje virtualnega muzeja »Ljubljana kot muzej na prostem« - City View, ki se je pričel leta 1993 in kot tak sodi med prve spletne virtualne muzeje.

2004

Podjetje izvede prve Dneve dediščine evropskih pokopališč v Sloveniji v okviru Združenja pomembnih evropskih pokopališč ASCE in prva brezplačna vodenja po kulturni dediščini pokopališč v Sloveniji. Podjetje organizira prvo dobrodelno stojnico ob Dnevu spomina na mrtve.

2003

Podjetje ŽALE, d.o.o. začne voditi Bojan Lepičnik. Podjetje odpre  prenovljeno poslovilno dvorano na Kerševanovih Žalah, ki kot prva v Sloveniji svojcem omogoča tudi spremljanje pokojnika pri upepelitvi.

2002

Pokopališče Žale se vključi v Pot evropskih pokopališč ECR.

2001

Podjetje odpre  Park zvončkov, prvi tovrsten prostor za pokopavanje umrlih in mrtvorojenih dojenčkov v Sloveniji. Podjetje odpre se je tudi nov prodajni paviljon na Plečnikovih Žalah, kjer se nahaja Plečnikova cvetličarna in postavi  tretjo peč za upepeljevanje. Podjetje  začne sodelovati v mednarodnem Združenju pomembnih evropskih pokopališč ASCE, katerega ustanovna članica je tudi Mestna občina Ljubljana.

2000

Podjetje pridobi mednarodni certifikat za kakovost ISO 9001:2015 (takrat ISO 9002).

1994

V obnovljene prostore Plečnikovih Žal se preselijo strokovne službe podjetja.

1992

11. februarja se ponovno začnejo pogrebne slovesnosti na obnovljenih Plečnikovih Žalah.

1990

Podjetje Žale se preoblikuje v ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

1988

Po načrtih arhitekta Marka Mušiča se začne graditev novega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki je bil končan leta 1989. Na tem oddelku je urejen tudi Gaj spomina kot prvi prostor za raztros pepela v Sloveniji.

1982

Arhitekt Marko Mušič zasnuje nove Žale.

1979

Sedež uprave in TOZD Žale sta bila 1. januarja uradno postavljena v novo stavbo ob Tomačevski cesti.

1978

Upepeljevalnica v Ljubljani, ki je takrat prva in edina v Sloveniji, z dvema pečema znamke TABO, začne redno obratovati 26. decembra 1978.

1975

Začnejo se pospešene dejavnosti za izgradnjo krematorija v Ljubljani. Skupščina mesta imenuje samoiniciativni odbor za gradnjo krematorija in gradbeni odbor, ki sklene, da postane investitor krematorija, poslovilnih dvoran in upravnih prostorov ob Tomačevski cesti Komunalno podjetje Ljubljana oziroma TOZD Žale.

1974

Podjetje Žale se preoblikuje v Komunalno podjetje Žale, Ljubljana.

1973

Komunalno podjetje Žale postane član Evropske pogrebne zveze (EBU). Takrat je Komunalno podjetje Žale že aktivno tudi v mednarodnih stikih z evropskimi pogrebnimi podjetji.

1969

Podjetje prevzame v upravljanje še pokopališči v Polju in Sostrem. Tega leta se začne tudi 10 letni program preureditve in razširitve pokopališča Žale.

1963

Pogrebni zavod Žale se preimenuje v novoustanovljeno Komunalno podjetje pogrebni zavod Žale, Ljubljana. Tako pod upravo Žal spadajo poleg centralnega pokopališča Žale še pokopališča v Bizoviku, Dravljah, Rudniku, Stožicah, Šentvidu, Štepanji vasi in na Viču, na pokopališču Črnuče pa se izvaja le delna pogrebna dejavnost.

1961

Zavod prevzame v upravljanje in oskrbovanje pokopališče v Šentvidu.

1956

Pogrebnemu zavodu Žale je dodeljeno v upravljanje pokopališča v Bizoviku.

1954

Ustanova Žale je 7. aprila razglašena za finančno samostojen zavod z imenom Pogrebni zavod Žale.

1952

Ob reorganizaciji MLO in prenehanju delovanja rajonskih ljudskih odborov dobi podjetje Žale v upravljanje oziroma oskrbo tudi pokopališča v Dravljah, na Rudniku, v Stožicah, Štepanji vasi in Viču. Z odločbo MLO je bilo 18. junija Državno gospodarsko podjetje Žale razglašeno za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem.

1947

Centralno ljubljansko pokopališče je 1. julija 1947 priključeno podjetju Žale.

1946

Z odločbo Mestnega ljudskega odbora se 23. oktobra ustanovi Državno gospodarsko podjetje Žale, ki je razglašen za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem. Novembra 1946 MLO prevzame celotno ljubljansko pokopališče na Žalah, ki ga dotlej upravlja škofijski ordinariat.

1940

1. julija slovesno odprejo današnje Plečnikove Žale.

1938

Po daljši javni razpravi Mestni občinski svet, 13. oktobra sprejeme ime Žale za novo mrtvašnico z vežicami. Mrtvašnica z mrliškimi vežicami je dograjena v dveh letih.

1936

Občinski svet leta skleni zgraditi mrliške vežice in polaganje pokojnikov vanje naj bi bilo obvezno. Načrte za vežice najprej izdela arhitekt Spinčič, vendar pa pozneje novi upravni odbor Mestnega pogrebnega zavoda, v začetku leta 1936, zaradi predrage gradnje odkloni njegove načrte in zaprosil arhitekta Plečnika, naj izdela gradbeni program in načrt za mrliške vežice.

1929

Mestni pogrebni zavod načne nujno vprašanje gradnje mrliške vežice v Ljubljani, kajti pokojniki še vedno ležijo na svojih domovih. Nato upravni odbor predlaga, da bi zgradili mrtvašnico na pokopališču pri Sv. Križu.

1927

Mestna občina kupi za zavod hišo in zemljišče na Ambroževem trgu. Istega leta zavod odkupi pogrebni inventar še od dveh zasebnih pogrebnih podjetnikov.

1924

Zavod kupi stavbno parcelo ob Akacijevi (zdaj Njegoševi) cesti v Ljubljani, da bi tu zgradil primerne prostore za poslovne potrebe zavoda in mrtvašnice.

1923

Lastnice pokopališča so ljubljanske župnije, ki dajo pokopališče v zakup zakupniku, ta pa svobodno najema hlapce za kopanje grobov, oskrbo pokopališča in oddaja razna dela posrednikom.

1921

Občinski svet da pogrebnemu zavodu dovoljenje, da si zgradi lastno poslovno stavbo, leta 1923 pa ljubljanske župnije oblikujejo pokopališki sklad, ki ga vodi škofijski ordinariat. Ta postavi svojega legata, ki s svojimi uslužbenci upravlja pokopališče pri Sv. Križu. Hlapcev in zakupnikov potem ni več.

1915

12. oktobra občinski svet sprejme pravila zavoda z namenom opravljati koncesijo, podeljeno z razpisom deželne vlade, in enotno vodi dosedanja zasebna podjetja, ki jih je odkupila mestna občina. Upravo podjetja v skladu s pravili vodijo ljubljanski občinski svet, upravni odbor podjetja in ravnatelj. Občinski svet določa pravila, ceremonial, cenik pogrebov in postavlja upravni odbor ter ravnatelja.

1914

1. avgusta mestni pogrebni zavod začne dejansko delovati kot podjetje. Pred tem pa 24. junija Mestna občina sklene prvo kupno pogodbo z tedanjim zasebnim pogrebnim podjetnikom Doberletom in od njega prevzame ves pogrebni inventar v skladiščih, garažah in hlevih na Frančiškanski, zdaj Nazorjevi ulici ter v pisarnah v Prečni ulici.

1913

Ljubljanski občinski svet 13. junija po odredbi pri Kranjski deželni vladi vloži prošnjo za podelitev koncesije, da lahko pogrebno obrt opravljala tudi občina. Tako 15. julija 1913 občinski svet skleni ustanoviti mestni pogrebni zavod, ki naj bi ves potreben pogrebni inventar odkupil od tedanjih zasebnih pogrebnih podjetij v Ljubljani. Deželna vlada prošnjo ugodno reši šele 27. oktobra 1913, ko Mestni občini Ljubljana izda koncesijo za opravljanje pogrebne dejavnosti. 

1907

Avstrijski obrtni red da pri podeljevanju in opravljanju pogrebnih koncesij prednostno pravico občanom.

1906

Leta 1906 začnejo uradno pokopavati pokojnike pri Sv. Križu.

1904

Izvede se prvi pokop na novem pokopališču.

Leta 1900 in prej obstajajo le zasebna pogrebna podjetja, ki opravljajo vse vrste pogrebov in prevoze umrlih v Ljubljani, in imajo za to posebna dovoljenja deželne vlade.

Pokopališka in pogrebna dejavnost sta gotovo med najstarejšimi dejavnostmi v vsaki družbi.

Že od nekdaj so na vaseh in v manjših naseljih pokopavali pokojne ob večji ali manjši slovesnosti, ki so jo pripravili sami vaščani. V večjih naseljih in mestih pa so se oblikovale posebne službe, ki so skrbele za oskrbovanje pokopališča in pokopavanje umrlih. Na začetku sta bila pokopališka dejavnost in vzdrževanje pokopališč v cerkvenih rokah, pogrebna dejavnost pa je bila zasebna obrt.