Skoči na vsebino

Ob naročilu pogreba

V skladu z drugim odstavkom 12. člena Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti ZPPDej (Uradni list RS, št. 62/2016) osnovni pogreb obsega prijavo pokopa, pripravo pokojnika, minimalno pogrebno slovesnost in pokop, vključno s pogrebno opremo. V skladu s tretjim odstavkom 12. člena ZPPDej sta Standarde in normative za osnovni pogreb določili Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije, soglašalo pa Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo RS.

Glede na vsebino 12. člena ZPPDej in podpisanih podrobnejših standardov in normativov, stroški osnovnega pogreba torej ne predstavljajo končne višine stroškov, ki lahko nastanejo v povezavi s pogrebom, saj osnovni pogreb ne vključuje:

  • drugih obveznih stroškov: 24-urne dežurne službe, morebitnih dodatnih prevozov, hladilnika, kontrolnega mrliškega pregleda pred upepelitvijo, prevoza na in iz upepelitve, upepelitve, prevoza pokojnika v vežico, prevoza grobarja (le v primeru pokopa na lokalnih pokopališčih), prevoza pogrebnega moštva (le v primeru pokopa na lokalnih pokopališčih) in pokopaliških popogrebnih storitev (prve ureditve groba) in grobnine;
  • drugih neobveznih stroškov: nadstandardnih storitev in izdelkov (pevcev, igranja inštrumentov, govorcev, izpusta goloba, fotografiranja, snemanja, ozvočenja, cvetličnih izdelkov, cvetja, okrasne žare, osmrtnice, sveč, najema kočije, itd.) in kamnoseških storitev (odstranitev in postavitev nagrobnih obeležij).