Skoči na vsebino

PRAZNIČNI REŽIM VOZNIH REDOV AVTOBUSOV LJUBLJANSKEGA POTNIŠKEGA PROMETA

Avtobusi mestnega potniškega prometa bodo v torek, 31. oktobra in v sredo, 1. novembra 2023 obratovali po posebnih voznih redih, prilagojenih povečanemu obisku pokopališča na Žalah. Na linijah 2, 7, in 22 bo vozilo večje število avtobusov kot običajno. Prav tako bodo obratovale linije 11B, 18, 20 in 21 katere ob nedeljah ne obratujejo. Vse ostale linije mestnih avtobusov bodo obratovale po prirejenem sobotnem voznem redu. Za linije 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z bo veljal nedeljski vozni red.

V prazničnih dneh bodo avtobusi mestnega potniškega prometa vozili po naslednjih voznih redih:

torek

 

31. 10.

Nedeljski – praznični vozni red

-        Liniji 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I, in 21Z obratujejo po nedeljskem voznem redu.

-        Linije 2, 7 in 22 obratujejo po prirejenem voznem redu.

-        Liniji 11B, 18, 20 in 21 prav tako obratujejo (sicer te ob nedeljah in praznikih ne obratujejo).

sreda

 

1. 11.

Nedeljski – praznični vozni red

-        Liniji 1B, 3, 3G, 6B, 19B, 19I in 21Z obratujejo po nedeljskem voznem redu.

-        Linije 2, 7 in 22 obratujejo po prirejenem voznem redu.

-        Liniji 11B, 18, 20 in 21 prav tako obratujejo (sicer te ob nedeljah in praznikih ne obratujejo).

Navedene vozne rede si lahko potniki ogledajo na Vozni redi | Ljubljanski potniški promet (lpp.si)

TRASE LINIJ

V torek, 31. oktobra, in v sredo, 1. novembra 2023.

Liniji 12 in 12D  bosta delno spremenjeni in bosta obratovali mimo Žal v obeh smereh.

INTERVALI LINIJ, KI VOZIJO MIMO ŽAL

Intervali linij 31. 10. in 1. 11. 2023:

linija

interval (min)

 

6.00 - 8.00

8.00 - 9.00

10.00 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00 - 21.00

2

30

15

15

15

15

7

30

15

15

15

15

12

70

70

70

70

70

12D

70

70

70

70

70

19B

120

120

120

120

120

19I

120

120

120

120

120

22

20

20

20

20

20

 

DODATNE INFORMACIJE

V torek, 31. oktobra 2023 in sredo, 01. 11. 2023 bo zaradi boljše pretočnosti potnikov samo na postajališču Žale mogoč vstop in izstop na vseh vratih avtobusov. Validacijo Urbane (plačilo prevoza) bodo potniki lahko izvedli neposredno pri kontrolorjih LPP, ki bodo stali pri vratih.

Na vseh linijah, ki vozijo mimo Žal (2, 7, 12, 12D, 19B, 19I in 22) - bodo od 23. oktobra do 1. novembra 2023 vozili nizkopodni, zgibni avtobusi.

Vse aktualne informacije o voznih redih avtobusov LPP lahko potniki spremljajo na spletni strani www.lpp.si.