Skoči na vsebino

Pojasnilo Ministrstva za notranje zadeve glede obiskovanja pokopališč (grobov)

Po pojasnilih Ministrstva za notranje zadeve (https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-zbiranja/) je obisk groba znotraj občine prebivališča dovoljen posamezniku (najemniku groba) ter njegovim ožjim družinskim članom ali članom skupnega gospodinjstva, kadar potujejo skupaj. Priporočamo, da grob obišče le toliko oseb, kolikor je res nujno.

 

Na podlagi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 193/2020) je začasno omejeno prehajanje med občinami, razen izjem.

 

Obisk groba izven občine prebivališča je dovoljen samo posamezniku (najemniku groba), če mora na grobu opraviti nujno vzdrževalno delo (s katerim se prepreči premoženjska škoda). Izjema, ki bi jo lahko upoštevali je, če najemnik groba zaradi zdravstvenih ali drugih podobnih objektivnih razlogov ne more sam obiskovati groba in lahko za to pisno pooblasti ožjega družinskega člana ali člana skupnega gospodinjstva.

 

Pri prehajanju med občinami mora imeti posameznik pri sebi ustrezno dokazilo, s katerim izkaže uveljavljanje izjeme (npr. položnica o plačilu najema groba), in lastnoročno podpisano čitljivo izjavo.

V trenutni epidemiološki situaciji je pomembno, da ljudje ne hodijo na grobove, če to ni res nujno potrebno.

 

Na podlagi Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 188/2020 in 193/2020) je uporaba zaščitne maske obvezna pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 2 m.