Skoči na vsebino

Pojasnilo glede udeležbe na pogrebih, obiskovanja pokopališč (grobov) in za uporabnike storitev

Na podlagi Odloka o začasni omejitvi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS, št. 129/2021, 140/2021, 146/2021 in 149/2021) je začasno prepovedano zbiranje več kot 50 ljudi. Ne glede na prejšnji stavek je zbiranje dovoljeno skupini oseb, če gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva. Zbiranje je dovoljeno samo ob smiselnemu upoštevanju vseh higienskih navodil oziroma priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), ki so objavljena na spletnih straneh NIJZ.

Na podlagi Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS CoV-2 (Uradni list RS, št. 147/2021, 149/2021, 152/2021 in 155/2021) morajo pogoj PCT izpolnjevati vse osebe, ki so uporabniki storitev ali udeleženi ali prisotni pri izvajanju dejavnosti ali v okoljih v Republiki Sloveniji.

Izpolnjevanje PCT pogoja in uporaba zaščitne maske je obvezna pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih oziroma prostorih, torej tudi v  poslovnih prostorih podjetja ŽALE, d.o.o..

Za vstop v poslovne prostore podjetja ŽALE, d.o.o. je potrebno izpolnjevati pogoj o prebolelosti, cepljenju ali testiranju (pogoj PCT).  

Na vstopni točki je potrebno na vpogled predložiti:

 • dokazilo o izpolnjevanju pogoja PCT:
  • dokazilo o negativnem rezultatu testa PCR, ki ni starejši od 72 ur ali testa HAG, ki ni starejši od 48 ur;
  • digitalno COVID potrdilo EU ali tretje države v digitalni ali papirnati obliki opremljen s QR kodo;
  • dokazilo o cepljenju zoper COVID-19;
  • dokazilo o pozitivnem rezultatu PCR testa, ki je starejši od 10 dni, vendar ni starejši od 180 dni;
  • dokazilo o prebolevnosti ali
  • dokazilo o cepljenju, s katerim dokazujete, da ste bili v obdobju, ki ni daljše od 180 dni od pozitivnega rezultata testa PCR oziroma od začetkov simptomov, cepljeni z enim odmerkom (tam, kjer sta potrebna dva) ali

Brez dokazila o izpolnjevanju pogoja PCT ali izpolnjene in podpisane Izjave o izpolnjevanju pogoja PCT vstop v poslovne prostore podjetja ŽALE, d.o.o. ni mogoč.

Uporaba zaščitne maske je obvezna tudi pri gibanju in zadrževanju na odprtih javnih krajih oziroma prostorih, če ni mogoče zagotoviti medosebne razdalje najmanj 1,5 m. Ne glede na prejšnji stavek nošenje zaščitne maske ni potrebno, če člane istega gospodinjstva in je zagotovljena medosebna razdalja najmanj 1,5 m do drugih oseb.

Ob vstopu v zaprt javni prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za kemikalije.

Ob tem je treba zaradi preprečevanja okužbe z virusom SARS-CoV-2 smiselno upoštevati vsa higienska navodila oziroma priporočila NIJZ, ki so objavljena na njihovih spletnih straneh.