Skoči na vsebino

Družba ŽALE, d.o.o. je prejela plaketo MOL na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami

Družba ŽALE, d.o.o. je v četrtek, 23. marca 2023, na slovesnosti na Ljubljanskem gradu, prejela plaketo Mestne občine Ljubljana na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Plaketo je v imenu družbe iz rok Dejana Crneka, podžupana MOL, prejel mag. Robert Martinčič, direktor družbe.

Plakete in zahvalne listine s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami MOL podeljuje že od leta 2002, z njimi pa želi izraziti hvaležnost do posameznikov oziroma organizacij, ki s svojim delom, požrtvovalnostjo, znanjem in nesebičnostjo pomagajo meščankam in meščanom Ljubljane ob nesrečah.

Soočanje s smrtjo bližnjega je za svojce stresno obdobje. V življenju so to izjemno težki trenutki žalosti in obupa. Strokovna ekipa družbe ŽALE zna in vedno prisluhne, svetuje in pomaga svojcem pri zadnjem slovesu od pokojnika. V času pandemije COVID-19 so sodelavci družbe ŽALE aktivno pristopili k načrtovanju aktivnosti sil zaščite, reševanja in pomoči, pripravi načrtov in izvajali aktivnosti v času negotovosti in strahu, ko je javno življenje zastalo. Navkljub tesnobi, ki je legla na celotno državo, so poskrbeli za pokojne s pieteto in delovali tudi v okolju bolnic, zaprtih oddelkov in intenzivnih enot, kjer so v najtežjih časih poskrbeli za prevzem umrlih za COVID-19. Delo ni bilo lahko in je zahtevalo obilico poguma za premagovanje strahu.

Sodelovanje med družbo ŽALE in celotnim sistemom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami Mestne občine Ljubljana ni omejeno zgolj na delovanje v času naravnih in drugih nesreč, temveč aktivno sodelujejo tudi pri pripravi različnih načrtov zaščite in reševanj, ki so ključni dokumenti delovanja celotnega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in sil zaščite, reševanja in pomoči. 

Naslovna fotografija, foto: Nik Rovan