Skoči na vsebino

Urejanje grobov

Tri rdeče sveče na grobu.

Vedno skrbimo, da so naša pokopališča med najlepše urejenimi v Sloveniji. Seveda pa k temu ogromno prispevajo najemniki z urejenimi grobovi. Tudi pri tem vam lahko pomagamo z našimi vzdrževalnimi storitvami.

Vzdrževanje grobov

Vzdrževanje grobov je dolžnost najemnikov. Grobovi morajo biti urejeni in zasajeni tako, da ne posegajo na sosednje grobove ali poti in da jih ne zarašča plevel. Nekatera dela na grobovih nam morate predhodno priglasiti, za kamnoseška dela pa morate pridobiti soglasje. Na tistih pokopališčih, ki ležijo na vodovarstvenih območjih, morate upoštevati tudi omejitve glede uporabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojil.   

Več o obveznostih najemnikov grobov si lahko preberete v 49. členu Odloka o pokopališkem redu.

Priglasitev urejevalnih del

Naše storitve za urejanje grobov

Večina najemnikov si seveda želi lepega in urejenega groba. Vzdrževanje pa predstavlja kar veliko dela, za katerega v tempu vsakdana hitro zmanjka časa. Lahko vam pomagamo. Naši strokovnjaki imajo dolgoletne izkušnje z vrtnarskimi in kamnoseškimi dejavnostmi, zato lahko estetsko uredijo grob. Poznajo tudi vse odloke in pravila, zato bodo vaš grob zanesljivo uredili tako, kot je treba. Naročite vzdrževanje groba in vse skrbi prepustite nam.

Več o storitvah