Skoči na vsebino

Udeležba na pogrebu

Tri rdeče sveče na grobu.

Pogreb je čustven dogodek, še posebej pomemben za svojce pokojnika. Da bi svojcem omogočili karseda mirno slovo od ljubljene osebe, je spoštljivo upoštevati nekaj pravil obnašanja in ravnanja na pogrebu.

Pogreb je svečan in žalosten dogodek, na katerem je primerno upoštevati nekaj pravil oziroma priporočil:

 • Na pogreb pridemo vsaj 15 minut pred začetkom.
 • Mobilni telefon izklopimo.
 • Ob prihodu je svojcem običajno izreči sožalje.
 • Z izbiro primernih oblačil, pokažemo spoštovanje do pokojnika in žalujočih.
 • Če nismo bližji svojec, je primerno, da se po izrečenem sožalju diskretno umaknemo in omogočimo tudi drugim izrek sožalja.
 • Pogovori z ostalimi udeleženci pogreba naj bodo tihi, pripovedovanje šal in smejanje ni primerno.
 • Ko se pogrebni obred začne, je primerno, da mu sledimo v tišini.
 • Govornike na pogrebu spoštljivo poslušamo.
 • Če pričnemo močno kašljati, zapustimo mesto obreda.
 • Po končanem obredu se oblikuje pogrebni sprevod, kjer najbližji svojci hodijo neposredno za pogrebnim moštvom.
 • V sprevodu do groba se ne pogovarjamo.
 • Ko pogrebni sprevod pride do groba, v tišini počakamo, da se pokojnika položi v grob in se od njega poslovijo najožji svojci s polaganjem cvetja v grob. Sledijo ostali udeleženci pogreba.
 • Pred grobom postojimo nekaj trenutkov, odidemo in pustimo svojcem, da v miru žalujejo.
 • Ko zapuščamo pokopališče, to naredimo spoštljivo.

Beli plamen

Namesto sveč ali cvetja danes lahko svojcem podarite prispevek za trajno urejen grob in ob tem naredite še dobrodelno gesto.

SPOZNAJ STORITEV