Skoči na vsebino

Najemništvo

Rdeča vrtnica na črnem nagrobniku.

Preverite, kako do groba na naših pokopališčih, kakšne obveznosti imate pri tem in kaj se zgodi, ko želite vrniti grob.

Grob je na pokopališčih, ki jih upravlja naše podjetje, mogoče le najeti. Najemniki zanje plačujejo letno grobnino, ki predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba.

KAKO NAJETI GROB?

Grobov ne oddajamo v najem vnaprej. Najem je mogoč v dveh primerih: ob smrti pokojnika, za katerega naročite pogreb, ali s prenosom najemništva.

Vzpostavitev najemnega razmerja ob smrti

Fizična ali pravna oseba lahko najame grob za pokojnika, za katerega naroči pogreb. To velja tudi v primeru, ko je pokojnik že imel v najemu enega ali več grobov, saj ima prednostno pravico do najema groba tisti, ki je poravnal stroške pogreba umrlega najemnika. Več o pravicah v zvezi z najemom groba si lahko preberete v 30. členu Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti.

Vse postopke za najem groba uredite ob naročilu pogreba v sprejemni pisarni na Plečnikovih Žalah.

Prenos najemništva

Druga možnost za najem groba je, da fizični ali pravni osebi nekdo, ki že ima v najemu grob, tega odstopi. Tudi to uredite v sprejemni pisarni na Plečnikovih Žalah, kjer trenutni in bodoči najemnik podpišeta izjavo za prenos najemništva, novi najemnik pa podpiše še najemno pogodbo. Ob podpisu morate imeti s sabo osebni dokument s fotografijo, ki ga je izdal upravni organ. Pri tem ni potrebno, da prideta skupaj, vendar bo izjava veljavna šele takrat, ko jo bosta podpisala oba. Če se pri nas ne moreta zglasiti osebno, morata svoje podpise na naših dokumentih overiti pri notarju ali upravnem organu.

VRNITEV GROBA

Če želite prenehati z najemanjem groba, morate podpisati izjavo o odstopu od najemništva. Pri tem se morate zaradi preverjanja identitete osebno oglasiti pri nas v sprejemni pisarni na Plečnikovih Žalah z osebnim dokumentom s fotografijo, ki ga je izdal upravni organ. Če ne morete priti osebno, morate vaš podpis na našem dokumentu overiti pri notarju ali upravnem organu.

Vaše naloge ob prenehanju najemne pogodbe

Ob prenehanju najemne pogodbe morate sami in na lastne stroške odstraniti vsa nagrobna obeležja (spomenik, robnike, vaze, lučke ipd.). Če tega ne naredite, moramo to storiti mi na vaše stroške. Seveda pa lahko naročite (proti plačilu) odstranitev tudi pri nas.

Izjema so grobovi, ki so registrirana kulturna dediščina ali kulturni spomeniki. Ti se ne smejo odstraniti in se skupaj z opremo oddajo v najem skupaj z grobom.

Vse to nam na nalagata Odlok o pokopališkem redu MOL in Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti. Določata tudi, da moramo ob prenehanju najema za grob z žaro prenesti žaro v anonimno skupno grobišče. Lahko pa tudi naročite raztros na prostoru za raztros pepela.

PREKINITEV NAJEMNE POGODBE

Najem lahko prekinemo tudi z naše strani, in sicer v naslednjih zakonsko opredeljenih situacijah:

  • če grobnina za grob za preteklo leto ni poravnana niti po predhodnem opozorilu;
  • če najemnik ne vzdržuje groba v skladu s pokopališkim redom in določbami najemne pogodbe;
  • ob opustitvi pokopališča;
  • kadar to zahteva načrt preureditve pokopališča.

SPOROČANJE SPREMEMBE NASLOVA

ODDELEK ZA NAJEMNINE IN IZDAJO SOGLASIJ

Delovni čas

Ponedeljek: od 7.00 do 18.00
Od torka do petka: od 7.00 -15.00
Sobota, nedelja, prazniki: zaprto

Kontakt:

Tel: 01 420 17 00
E-mail: info@zale.si

Za nemoteno komunikacijo nas morajo v skladu z določbami najemne pogodbe vsi najemniki redno obveščati o spremembah naslovov za prejemanje naših obvestil. Le tako lahko zagotovimo, da vas lahko redno obveščamo o vsem, kar morate vedeti kot najemnik. Tako se boste tudi izognili marsikateri neprijetnosti, med drugim obvestilom, ki smo jih včasih primorani puščati na grobovih, ko nam z najemniki ne uspe vzpostaviti stika.