Skoči na vsebino

Grobnina

Rdeča in bela vrtnica na nagrobniku.

Ob najemu groba boste pričeli s plačevanjem letne grobnine. Spoznajte, kako se izračuna, kaj pokriva in kakšne so obveznosti najemnikov v zvezi s plačilom.

KAJ JE GROBNINA?

Grobnina je nadomestilo za najem groba na pokopališču. Predstavlja sorazmerni delež letnih stroškov upravljanja pokopališke dejavnosti za posamezno vrsto groba, izračunan na podlagi seštevka vseh vrst grobov in njihovih razmerij do enojnega groba. Vključuje stroške za urejenost pokopališča, oddaje grobov v najem in stroške vodenja evidenc. Grobnina torej ne vsebuje nadomestila za uporabo zemljišča, ki ga ima najemnik v najemu brezplačno.

IZRAČUN GROBNIN

Višina grobnine je določena s sklepom, ki ga je sprejel Mestni svet MOL. Grobnina je, glede na z zakonom določeno metodologija za izračun, za polovico prenizka. Razliko do polne najemnine kot družbeno odgovorno podjetje pokrivamo iz drugih dejavnosti podjetja. Grobnino za posamezne tipe grobov ali obeležij pa se v skladu s 47. členom Odloka o pokopališkem redu v MOL plačujejo v naslednjih razmerjih glede na enojni grob:

Otroški grob 60 % grobnine za enojni grob
Grobnica z do 4 prostori 4-kratnik grobnine za enojni grob
Grobnica z več kot 4 prostori Grobnina za enojni grob, pomnožena s številom možnih pokopov brez poglobitve groba, vendar največ do šest
Žarni grob 60 % grobnine za enojni grob
Povečan grob Grobnina za enojni grob, pomnožena s številom možnih pokopov, vendar največ šest
Raztros pepela ali prostor za anonimni pokop Plačilo v enkratnem znesku ob pokopu v višini enoletne najemnine za enojni grob
Prostor za napisno ploščo Plačilo v višini enoinpolletne najemnine za enojni grob, ki se plača ob sklenitvi ali podaljšanju najemne pogodbe.

PLAČILO GROBNINE

Grobnina se običajno plačuje enkrat letno, lahko pa jo plačate tudi za več let naprej, vendar največ za deset let. Plačate jo lahko osebno in brez provizije v sprejemni pisarni na Plečnikovih Žalah ali na skupni blagajni MOL na Mačkovi ulici v Ljubljani (poslovna stavba Kresija). Plačate jo lahko tudi z bančnim nakazilom, v katerem morajo biti jasno izpisani ime in priimek najemnika ter popolna šifra in številka groba.

UKREPI OB NEPLAČILU GROBNINE

V primeru, da grobnine za preteklo leto ne boste poravnali, bomo v skladu z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti najem prekinili. V takšnih situacijah moramo ubrati korake, ki nam jih nalaga Odlok o pokopališkem redu v MOL: poslali vam bomo opomin, po katerem boste imeli 15 dni, da dolg poravnate. Če tega ne boste storili, bomo morali v roku šestih mesecev podati predlog za izvršbo na sodišče.  Postopek izvršbe in prekinitve najema sta nepovezana postopka, zato potek izvršbe ne vpliva na prekinitev najema.