Zgodovina podjetja

2019 - S slavnostnim podpisom zaveze in podelitvijo certifikata smo se pridružili prvim 30 organizacijam Zbornice komunalnega gospodarstva GZS, ki svojo skrb za okolje izkazujejo s pridobljenim certifikatom za spodbujanje pitja pitne vode iz pipe, ki je naša najbolj dragocena dobrina, ter s tem tudi preprečujejo proizvajanje dodatnih odpadkov in s tem pripomorejo k varovanju zdravja in okolja.

2018 - Ministrstvo za obrambo RS nam je v mesecu aprilu podelilo veliko plaketo za sodelovanje zaradi izjemnih zaslug, požrtvovalnosti in prizadevnosti pri krepitvi in uspehih Slovenske vojske in Ministrstva za obrambo. Sodelovali smo pri razširitvi pokopališča Sostro, na katerem je zagotovljenih več kot 700 novih pokopnih mest (klasičnih, talnih in stenskih žarnih grobov) ter parkovna površina za pokop z raztrosom pepela. Na njem je tudi nov poslovilni objekt z mrliško vežico, prostorom za svojce s čajno kuhinjo, sanitarijami in prostori za upravljavca pokopališča. Podeljena nam je bila tudi posebna zahvala Ekvilib Inštituta za širjenje kulture družini prijazno podjetje, s katero še dodatno prispevamo k izboljšanju možnosti usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja svojih zaposlenih. Zahvalo je ob podaljšanju polnega certifikata direktorju družbe, mag. Robertu Martinčiču, predala državna sekretarka Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ga. Breda Božnik. Strankam smo ponudili možnost spletnega nakupa preko spletne trgovine Plečnikove cvetličarne.

2017 - V skladu z zahtevami ZVKDS smo obnovili levi objekt propilej na Plečnikovih Žalah, ki so kulturni spomenik državnega pomena, imajo znak Evropska dediščina iz medvladne iniciative. V objektu se v pritličju nahajajo prenovljene pisarne za naročilo pogrebnih storitev, v zgornjem nadstropju se čez celotno površino razteza največji razstavni prostor pogrebne opreme v Sloveniji. Nadgradili smo iskalnik grobov, spletno in mobilno različica, ki ponudita tudi fotografijo iskanega groba, zaradi česar je grob še lažje prepoznati. Na spletni strani in na strani Youtube smo prikazali animacijo virtualnega letenja nad pokopališčem Žale. Izdelali smo tudi nadgradnjo vizualizacije pokopališč (interaktivne 360° prostorske predstavitve, ki daje občutek “kot, da si tam, na licu mesta”) z interaktivnim zemljevidom, 100 vstopnimi točkami, štirimi tematskimi sklopi, opisi pomembnih osebnosti in lokacij. Na območju pokopališča Žale smo obiskovalcem omogočili tudi brezplačen dostop do WI-FI omrežja. V sodelovanju z mednarodnim Združenjem evropsko pomembnih pokopališč ASCE in PPM smo organizirali mednarodni simpozij Digitalne tehnologije na pokopališčih ter nov način uporabe navidezne resničnosti VR, s katero si je možno ogledati Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih s pomočjo pametnega telefona in vizirja. Ta storitev je na razpolago tudi na naši spletni strani. Uvedli smo brezplačni prevoz po pokopališču Žale z električnim vozilom Kavalir, od aprila do oktobra, vsako nedeljo in ob praznikih. Vozilo, ki sprejme do 5 oseb, obiskovalce odpelje do želenega groba in tudi nazaj na izhodišče.

Nadzorni svet podeli nov petletni mandat direktorju družbe mag. Robert Martinčiču.

2016 - Podjetje ŽALE, d.o.o. postane finalist priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost, za kar prejme diplomo. Istočasno prejme tudi mednarodni certifikat »Recognised for Excellence – 4 star«. Delovati začne spletna trgovina Plečnikove cvetličarne.

2015 -  Za inovacijo »iskalnik grobov« ŽALE, d.o.o. prejme bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije – Zbornice osrednjeslovenske regije. Nadgradijo možnosti za vizualizacijo pokopališč v Mestni občini Ljubljana oz. virtualni ogled in raziskovanje pokopališč. Kot prvo pogrebno podjetje v Sloveniji v svojo ponudbo vključijo novo pogrebno storitev Beli plamen, pri razvoju katere celo leto aktivno sodelujejo. Istega leta prejmejo certifikat za standard vodenja varovanja informacij (ISO/IEC 27001) in polni certifikat Družini prijazno podjetje. Bonitetna hiša BISNODE jim podeli certifikat najvišje bonitetne odličnosti AAA – zlata odličnost. Oddajo tudi prijavo za pridobitev priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost.

2014 - Kot prvo podjetje v Sloveniji vzpostavijo mobilno različico iskalnika grobov in nadgradijo spletno različico iskalnika. Mobilni vodič ARtour nadgradijo s tremi novimi tematskimi sklopi: Pisatelji in pesniki, Igralci ter Vojna grobišča. To leto praznujejo 100 let obstoja in delovanja. Ob tem jubileju jim Zbornica komunalnega gospodarstva na Gospodarski zbornici Slovenije podeli nagrado ZKG-GZS za 100 let uspešnega delovanja. Na osrednji slovesni prireditvi pa jim Mestna občina Ljubljana podeli listino za 100 let uspešnega delovanja v dobro občanov in odgovorne skrbi za ohranjanje kulturne dediščine. V počastitev 100. obletnice podjetje izda knjigo z naslovom »100 let življenja podjetja Žale«, ki si jo je možno izposoditi v knjižnicah Mestne občine Ljubljana in je na ogled tudi na spletni strani podjetja www.zale.si.

2013 – Prenos podpornih procesov na Javni Holding Ljubljana, d.o.o. (s finančno računovodskega in kadrovskega področja ter področja informatike) in uvedba informacijskega sistema SAP. Ob dnevih dediščine evropskih pokopališč sta obiskovalcem pokopališča Žale ponujena dva brezplačna mobilna vodiča ARtour: mobilni vodič Plečnikove Žale – Vrt vseh svetih ter mobilni vodič Park miru – pokopališče Žale.

2012 - Podjetje ŽALE Javno podjetje, d.o.o. začne voditi mag. Robert Martinčič. Podjetje prejme osnovni certifikat »Družini prijazno podjetje«.

2011 – Širitev klasičnega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki ga je zasnoval arhitekt Marko Mušič.

2010 – Odprtje kamnoseštva ŽALE, ki se nahaja v zahodnem delu prodajnega paviljona na Plečnikovih Žalah ter cvetličarne PST na Kerševanovih Žalah.

2009 – Prevzem v upravljanje osmih pokopališč in sicer: Črnuče, Šentjakob, Šmartno pod Šmarno goro, Janče, Prežganje, Javor, Mali Lipoglav in Šentpavel. Širitev žarnega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki ga je zasnoval arhitekt Marko Mušič. Plečnikove Žale so postale kulturni spomenik državnega pomena.

2008 – Za inovacijo internetni prenos pogrebne slovesnosti prejmejo bronasto priznanje Gospodarske zbornice Slovenije.

2007 – Pridobitev mednarodnega certifikata za varnost in zdravje pri delu OHSAS 18001:2007. Kot prvo podjetje na svetu pričnejo z internetnim prenosom pogrebne svečanosti. Na spletni strani uredijo iskalnik grobov. Plečnikovim Žalam Odbor za evropsko dediščino, sestavljen iz ministrov za kulturo in dediščino držav članic Evropske unije, podeli znak Evropske dediščine.

2006 - Pridobitev mednarodnega certifikata za varstvo okolja ISO 14001:2004.

2005 - Odprtje četrte upepeljevalske peči z napravo za ohlajevanje dimnih plinov. Pri izvajanju pogrebov se prične uporabljati električno vozilo za prevoz pokojnikov in ljudi, ki težko hodijo. Na pokopališču Žale sta postavljena prva dva infomata na pokopališčih v Sloveniji. Postavijo tudi prvi svečemat. Na spletni strani je dostopna vizualizacija pokopališča Žale s prostorskimi posnetki njegovih najpomembnejših točk.

2004 - Izvedba prvih Dnevov dediščine evropskih pokopališč v Sloveniji v okviru Združenja pomembnih evropskih pokopališč ASCE«.

2003 - Podjetje ŽALE, d.o.o. začne voditi Bojan Lepičnik. Odprta je prenovljena poslovilna dvorana na Kerševanovih Žalah, ki omogoča tudi spremljanje pokojnika pri upepelitvi.

2001 – Odprtje Parka zvončkov, prvega tovrstnega prostora za pokopavanje umrlih in mrtvorojenih dojenčkov v Sloveniji. Odprtje novega prodajnega paviljona na Plečnikovih Žalah, kjer se nahaja Plečnikova cvetličarna in odprtje tretje peči za upepeljevanje. Začetek sodelovanja v mednarodnem Združenju pomembnih evropskih pokopališč ASCE.

2000 - Pridobitev mednarodnega certifikata za kakovost ISO 9001:2008 (takrat ISO 9002).

1994 - V obnovljene prostore Plečnikovih Žal se preselijo strokovne službe podjetja.

1992 - 11. februarja se ponovno začnejo pogrebne slovesnosti na obnovljenih Plečnikovih Žalah.

1990 - Podjetje Žale se preoblikuje v ŽALE Javno podjetje, d.o.o.

1988 – po načrtih arhitekta Marka Mušiča se začne graditev novega dela pokopališča Žale (oddelek »D«), ki je bil končan leta 1989. Na tem oddelku je urejen tudi Gaj spomina kot prvi prostor za raztros pepela v Sloveniji.

1982 - arhitekt Marko Mušič zasnuje nove Žale.

1979 - sedež uprave in TOZD Žale sta bila 1. januarja uradno postavljena v novo stavbo ob Tomačevski cesti.

1978 - upepeljevalnica v Ljubljani, ki je edina v Sloveniji, z dvema pečema znamke TABO začne redno obratovati 26. decembra.

1975 - začnejo se pospešene dejavnosti za izgradnjo krematorija v Ljubljani. Skupščina mesta imenuje samoiniciativni odbor za gradnjo krematorija in gradbeni odbor, ki sklene, da postane investitor krematorija, poslovilnih dvoran in upravnih prostorov ob Tomačevski cesti Komunalno podjetje Ljubljana oziroma TOZD Žale.

1974 - podjetje Žale se preoblikuje v Komunalno podjetje Žale, Ljubljana.

1973 - Komunalno podjetje Žale postane član Evropske pogrebne zveze (EBU).Takrat je Komunalno podjetje Žale že aktivno tudi v mednarodnih stikih z evropskimi pogrebnimi podjetji.

1969 - podjetje prevzame v upravljanje še pokopališči v Polju in Sostrem.

1963 - pogrebni zavod Žale se preimenuje v novoustanovljeno Komunalno podjetje pogrebni zavod Žale, Ljubljana. Tako pod upravo Žal spadajo poleg centralnega pokopališča Žale še pokopališča v Bizoviku, Dravljah, Rudniku, Stožicah, Šentvidu, Štepanji vasi in na Viču, na pokopališču Črnuče pa se izvaja le delna pogrebna dejavnost.

1961 - zavod prevzame v upravljanje in oskrbovanje pokopališče v Šentvidu.

1956 - pogrebnemu zavodu Žale je dodeljeno v upravljanje pokopališče v Bizoviku.

1954 - ustanova Žale je 7. aprila razglašena za finančno samostojen zavod z imenom Pogrebni zavod Žale.

1952 - ob reorganizaciji MLO in prenehanju delovanja rajonskih ljudskih odborov dobi podjetje Žale v upravljanje oziroma oskrbo tudi pokopališča v Dravljah, na Rudniku, v Stožicah, Štepanji vasi in Viču. Z odločbo MLO je bilo 18. junija Državno gospodarsko podjetje Žale razglašeno za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem.

1947 - Centralno ljubljansko pokopališče je 1. julija 1947 priključeno podjetju Žale.

1946 - Z odločbo Mestnega ljudskega odbora se 23. oktobra ustanovi Državno gospodarsko podjetje Žale,  ki je razglašen za gospodarsko ustanovo s samostojnim financiranjem. Novembra 1946 MLO prevzame celotno ljubljansko pokopališče na Žalah, ki ga dotlej upravlja škofijski ordinariat.

1940 - 7. julija slovesno odprejo današnje Plečnikove Žale.

1938 - po daljši javni razpravi Mestni občinski svet, 13. oktobra sprejeme ime Žale za novo mrtvašnico z vežicami. Mrtvašnica z mrliškimi vežicami je dograjena v dveh letih.

1936 - občinski svet skleni zgraditi mrliške vežice in polaganje pokojnikov vanje naj bi bilo obvezno. Načrte za vežice najprej izdela arhitekt Spinčič, vendar pa pozneje novi upravni odbor Mestnega pogrebnega zavoda, v začetku leta 1936, zaradi predrage gradnje odkloni njegove načrte in zaprosil arhitekta Plečnika, naj izdela gradbeni program in načrt za mrliške vežice.

1929 - mestni pogrebni zavod načne nujno vprašanje gradnje mrliške vežice v Ljubljani, kajti pokojniki še vedno ležijo na svojih domovih. Nato upravni odbor predlaga, da bi zgradili mrtvašnico na pokopališču pri Sv. Križu.

1927 - mestna občina kupi za zavod hišo in zemljišče na Ambroževem trgu. Istega leta zavod odkupi pogrebni inventar še od dveh zasebnih pogrebnih podjetnikov.

1924 - zavod kupi stavbno parcelo ob Akacijevi (zdaj Njegoševi) cesti v Ljubljani, da bi tu zgradil primerne prostore za poslovne potrebe zavoda in mrtvašnice.

1923 - lastnice pokopališča so ljubljanske župnije, ki dajo pokopališče v zakup zakupniku, ta pa svobodno najema hlapce za kopanje grobov, oskrbo pokopališča in oddaja razna dela posrednikom.

1921 - občinski svet da pogrebnemu zavodu dovoljenje, da si zgradi lastno poslovno stavbo, leta 1923 pa  ljubljanske župnije oblikujejo pokopališki sklad, ki ga vodi škofijski ordinariat. Ta postavi svojega legata, ki s svojimi uslužbenci upravlja pokopališče pri Sv. Križu. Hlapcev in zakupnikov potem ni več.

1915 - 12. oktobra  občinski svet sprejme pravila zavoda z namenom opravljati koncesijo, podeljeno z razpisom deželne vlade, in enotno vodi dosedanja zasebna podjetja, ki jih je odkupila mestna občina. Upravo podjetja v skladu s pravili vodijo ljubljanski občinski svet, upravni odbor podjetja in ravnatelj. Občinski svet določa pravila, ceremonial, cenik pogrebov in postavlja upravni odbor ter ravnatelja.

1914 - 1. avgusta mestni pogrebni zavod začne dejansko delovati kot podjetje. Pred tem pa 24. junija Mestna občina sklene prvo kupno pogodbo z tedanjim zasebnim pogrebnim podjetnikom Doberbetom in od njega prevzame ves pogrebni inventar v skladiščih, garažah in hlevih na Frančiškanski, zdaj Nazorjevi ulici ter v pisarnah v Prečni ulici.

1913 - po odredbi ljubljanski občinski svet, 13. junija 1913, pri Kranjski deželni vladi vloži prošnjo za podelitev koncesije, da lahko pogrebno obrt opravljala tudi občina. Tako 15. julija 1913 občinski svet skleni ustanoviti mestni pogrebni zavod, ki naj bi ves potreben pogrebni inventar odkupil od tedanjih zasebnih pogrebnih podjetij v Ljubljani. Deželna vlada prošnjo ugodno reši šele 27. oktobra 1913, ko Mestni občini Ljubljana izdala koncesijo za opravljanje pogrebne dejavnosti.

1907 - avstrijski obrtni red da pri podeljevanju in opravljanju pogrebnih koncesij prednostno pravico občanom.

1906 - uradno pričnejo pokopavati pokojnike na novem pokopališču pri Sv. Križu.

1904 - prvi pokop.

Leta 1900 in prej obstajajo le zasebna pogrebna podjetja, ki opravljajo vse vrste pogrebov in prevoze umrlih v Ljubljani, in imajo za to posebna dovoljenja deželne vlade.

Pokopališka in pogrebna dejavnost sta gotovo med najstarejšimi dejavnostmi v vsaki družbi.

Že od nekdaj so na vaseh in v manjših naseljih pokopavali pokojne ob večji ali manjši slovesnosti, ki so jo pripravili sami vaščani. V večjih naseljih in mestih pa so se oblikovale posebne službe, ki so skrbele za oskrbovanje pokopališča in pokopavanje umrlih. Na začetku sta bila pokopališka dejavnost in vzdrževanje pokopališč v cerkvenih rokah, pogrebna dejavnost pa je bila zasebna obrt.

 


 

Naša spletna stran uporablja piškotke, ki se naložijo na vaš računalnik. Ali se za boljše delovanje strani strinjate z njihovo uporabo?

Več o uporabi piškotkov

Uporaba piškotkov na naši spletni strani

Pravna podlaga

Podlaga za obvestilo je spremenjeni Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list št. 109/2012; v nadaljevanju ZEKom-1), ki je začel veljati v začetku leta 2013. Prinesel je nova pravila glede uporabe piškotkov in podobnih tehnologij za shranjevanje informacij ali dostop do informacij, shranjenih na računalniku ali mobilni napravi uporabnika.

Kaj so piškotki?

Piškotki so majhne datoteke, pomembne za delovanje spletnih strani, največkrat z namenom, da je uporabnikova izkušnja boljša.

Piškotek običajno vsebuje zaporedje črk in številk, ki se naloži na uporabnikov računalnik, ko ta obišče določeno spletno stran. Ob vsakem ponovnem obisku bo spletna stran pridobila podatek o naloženem piškotku in uporabnika prepoznala.

Poleg funkcije izboljšanja uporabniške izkušnje je njihov namen različen. Piškotki se lahko uporabljajo tudi za analizo vedenja ali prepoznavanje uporabnikov. Zato ločimo različne vrste piškotkov.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo na tej spletni strani

Piškotki, ki jih uporabljamo na tej strani sledijo smernicam:

1. Nujno potrebni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo uporabo nujno potrebnih komponent za pravilno delovanje spletne strani. Brez teh piškotov servisi, ki jih želite uporabljati na tej spletni strani, ne bi delovali pravilno (npr. prijava, nakupni proces, ...).

2. Izkustveni piškotki

Tovrstni piškotki zbirajo podatke, kako se uporabniki vedejo na spletni strani z namenom izboljšanja izkustvene komponente spletne strani (npr. katere dele spletne strani obiskujejo najpogosteje). Ti piškotki ne zbirajo informacij, preko katerih bi lahko identificirali uporabnika.

3. Funkcionalni piškotki

Tovrstni piškotki omogočajo spletni strani, da si zapomni nekatere vaše nastavitve in izbire (npr. uporabniško ime, jezik, regijo) in zagotavlja napredne, personalizirane funkcije. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletni strani.

4. Oglasni ali ciljani piškotki

Tovrstne piškotke najpogosteje uporabljajo oglaševalska in družabna omrežja (tretje strani) z namenom, da vam prikažejo bolj ciljane oglase, omejujejo ponavljanje oglasov ali merijo učinkovitost oglaševalskih akcij. Tovrstni piškotki lahko omogočajo sledenje vašim akcijam na spletu.

Nadzor piškotkov

Za uporabo piškotkov se odločate sami. Piškotke lahko vedno odstranite in s tem odstranite vašo prepoznavnost na spletu. Prav tako večino brskalnikov lahko nastavite tako, da piškotkov ne shranjujejo.

Za informacije o možnostih posameznih brskalnikov predlagamo, da si ogledate nastavitve.

Upravljalec piškotkov

ŽALE Javno podjetje, d.o.o.