Preverite uro in kraj pogreba

Pokopališče Žale

Pokopališče Dravlje

Pokopališče Šentjakob

Pokopališče Šmartno

Pokopališče Štepanja Vas

Pokopališče Šentvid

Pokopališče Črnuče

V ožjem družinskem krogu